royyimbaandin : royyimdesign : royyim.com : net : org : NEC : designbaandin : meeyim : meeroyyim : viewthai : sakaeo : PTT : CC : Dek : smilefather : nungning : tambonthai : schoolthai : resort
 
 
รอยยิ้มบ้านดิน คืออะไร ?
รอยยิ้ม บ้านดิน ทำอะไรบ้าง ?
จะเดินทางมาถึงได้ยังไง ?
วิทยากร หน้าตาเป็นยังไงน๊า !!!
นิสิต นศ.นร. อยากเรียนบ้านดินทำไง?

 
 
 
 
 

   
  Free PageRank Checker
กำลัง Online อยู่ 73 คน
  
 
ฉันกำลังคิดว่า...?  อยาก...จะ
สร้างห้องสมุดดินให้ ร.ร.ที่ฉันเรียนชั้นประถม สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ทำกฏิดินถวายเนื่องวันคล้ายวันเกิด
ฝึกอบรมการทำบ้านดิน มาดูบ้านดินของจริงที่สระแก้ว ทำรีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหารบ้านดิน
อยากได้บ้านดินอยู่เอง อยากให้ไปจัดอาสาทำบ้านดินให้
คลิ๊กอ่านรายละเอียดที่นี่เลย...
 
 
 

มีข้อมูลทั้งหมด  87 รายการ
Search

มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๗ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๗
๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 6486 ) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๗ :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๗
๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 7014 ) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๖ :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๖
๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 1850 ) สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๕ :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๕
๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 7375 ) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๖ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๖
๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 3665 ) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๕ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๕
๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 2793 ) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๔ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๔
๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 2673 ) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๓ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๓
๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 5848 ) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๒ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๒
๒-๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 4505 ) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น  :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น
๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 5330 ) สวนรอยยิ้มของพ่อและอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๑ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๑
๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 6983 ) ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๐ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๐
๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 8034 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๓๔ :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,ทาสี,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๓๔
๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 4453 ) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียนชุมชนสามัคคี หมู่ 1 ซ.บางกระดี่ 19 เขตบางขุนเทียน กทม.
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๙ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๙
๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 7704 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๘ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๘
๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 9031 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๗ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๗
๕-๖ เมษายน ๒๕๕๗ ( อ่าน 3987 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๖ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๖
๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 6867 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๕ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๕
๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ( อ่าน 3986 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๔ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๔
๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 3717 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสาสร้างฝาย...ถวายแผ่นดิน รุ่น ๒ :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสาสร้างฝาย...ถวายแผ่นดิน รุ่น ๒
๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ ( อ่าน 5677 ) อุทยานแห่งชาติปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๓ :: ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๓
๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ( อ่าน 3272 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๓ :: กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๓
๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 3587 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ อ.วัฒนานคร จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๒ :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๒
๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ( อ่าน 5797 ) สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๒ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๒
๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ( อ่าน 5838 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสาสร้างฝาย...ถวายแผ่นดิน รุ่น ๑ :: กิจกรรมอาสา,ทำฝายชะลอน้ำ,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสาสร้างฝาย...ถวายแผ่นดิน รุ่น ๑
๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 4724 ) อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๑ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๑
๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 4485 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๑ :: กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๑
๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 3791 ) สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๐ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๓๐
๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 5178 ) สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๓๐ :: กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๓๐
๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 3370 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๙ :: กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๙
๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 3745 ) สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๘ :: กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๘
๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ( อ่าน 3487 ) สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแ้ก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๙ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๙
๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ( อ่าน 6294 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๘ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๘
๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 4655 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๗ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๗
๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ( อ่าน 3893 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๖ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๖
๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ( อ่าน 5212 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๕ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๕
๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( อ่าน 4504 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๔ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๔
๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 7218 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๓ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๓
๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ( อ่าน 5846 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๗ :: กิจกรรมอาสา,บ้านดิน,
อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๗
๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 5755 ) โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ๖๙ หมู่ ๑๑ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๒ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๒
๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 5569 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๑ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๑
๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ( อ่าน 5397 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๐ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๐
๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 5062 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๙ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๙
๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 4491 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๘ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๘
๓๐-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 4646 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๖ :: จิตอาสา,บ้านธรรมชาติ,แบบบ้านดิน,
รับจ้างทำบ้านดิน,ราคาบ้านดิน,วิทยากร,ศึกษาดูงาน,Project Baan Din,กิจกรรม,
พอเพียง,พระราชดำริ,พระราชดำรัส,อาสาทำดี,ดินลูกรัง,พึ่งตนเอง,วิถีพอเพียง
อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๖
๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 2799 ) โรงเรียนพุทธิสาร ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๗ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๗
๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ( อ่าน 5438 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๖ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๖
๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 7129 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๕ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๕
๗-๘ เมษายน ๒๕๕๕ ( อ่าน 6184 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๔ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๔
๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 4884 ) สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีอยิ้ม,รอยยิ้ม,ภาพ,สวย,วิว,ทะเล ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๓ :: จิตอาสา,อาสาทำดี,ฝึกอบรม,เรียนทำบ้านดิน,อาสาบ้านดิน,บ้านดินไทย,พอเพียง
ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๓
๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ( อ่าน 5677 ) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสันน้ำล้อม ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
แสดงหน้าละ 50 รายการ ไปที่หน้า 1 2
 
                 
 
รับ ออกแบบเว็ไซต์,ทำโบว์ชัวร์,แผ่นพับ,โปสเตอร์,ไวนิล,หนังสือ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,ทั่วประเทศ 085-4805595 รับ ออกแบบเว็ไซต์,ทำโบว์ชัวร์,แผ่นพับ,โปสเตอร์,ไวนิล,หนังสือ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,ทั่วประเทศ 085-4805595
In 2004, we celebrate the 150th anniversary of the birth of Paul Ehrlich, considered the founder of immunology. His life and work can be divided into three creative periods: first, he developed histological staining, then he accomplished his ground-breaking work on immunology, and eventually invented chemotherapy. Paul Ehrlich can be perceived as a man whose success was not the consequence of a will to power, but of his substantial interest in science.The kinin-forming pathway is activated on endothelial cells and neutrophils when high-molecular weight kininogen (HK) is cleaved by plasma kallikrein liberating bradykinin, a potent mediator of inflammation. Kinins are released during inflammatory conditions such as vasculitis, associated with neutrophil cialis australia influx around blood vessels. Some patients with vasculitis have elevated plasma levels of neutrophil-derived proteinase 3 (PR3) and anti-PR3 Abs.Databases for two-dimensional protein gels pose new challenges in extracting meaningful information from large numbers of experiments. In order to create expression profiles, positions of corresponding protein spots across all gel images have to be established. In larger gel sets errors may accumulate rapidly during this spot matching process, effectively limiting kamagra oral jelly the number of samples available for data mining.[Acta Neurochir (Wien). 1998]The anatomical aspects of a surgical approach through the floor of the fourth ventricle.Strauss C. Acta Neurochir (Wien). Analysis of all complete genome sequences of the pandemic influenza A(H1N1)v virus available as of 10 September 2009 revealed that two closely related but distinct clusters were circulating in most of the affected countries at the same time. The characteristic differences are located in genes encoding the two surface proteins - haemagglutinin and neuraminidase - and four internal proteins - the polymerase PB2 subunit, nucleoprotein, matrix protein cialis nz M1 and the non-structural protein NS1. Phylogenetic inference was demonstrated by neighbour joining, maximum likelihood and Bayesian trees analyses of the involved genes and by tree construction of concatenated sequences.Capture-mark-recapture (CMR) analyses aim primarily at estimating relevant life history parameters, despite the fact that some individuals are not always recaptured, even if alive on the study site. Applying such approaches to species with a complex life cycle, such as insects, remains challenging because kamagra oral jelly each change of stage tends to cause mark loss through molting. We developed a multistate model based on three exclusive events ("dead", "surviving and molting", and "surviving and staying in the same larval stage") to estimate probabilities of survival and mark loss.