เพิ่มข้อมูลข่าวกิจกรรม...สร้างสรรค์สังคม/แหล่งให้ทุน ด้วยตัวท่านเอง ฟรี...
     
หัวข้อเรื่อง  *  
     
รายละเอียด *  
::: โปรแกรมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::
 
รอยยิ้ม...บ้านดิน สระแก้ว อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๗
สร้างอาคารเรียนดิน
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สนับสนุนกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมท่านละ 300 บาท
(๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
) มีผู้สมัคร 25 ท่าน
รอยยิ้ม...บ้านดิน สระแก้ว ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๔๗
เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน
ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สนับสนุนกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมท่านละ ๙๘๗ บาท
(๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
) มีผู้สมัคร 16 ท่าน
โปรแกรมเรียนรู้ทำบ้านดินเป็นหมู่คณะ
แหล่งที่มา *  
Post โดย *   เป็นชื่อผู้ Update ข้อมูล
คำในการค้นหา
keywords
   
ตัวอย่างเช่น เราตั้งหัวข้อว่า "รู้จัก รอยยิ้ม บ้านดิน www.RoyyimBaanDin.com"
คำ keywords ที่ควรใช้ เช่น รอยยิ้ม,บ้านดิน,โครงการ,จิตอาสา,บ้านธรรมชาติ,แบบบ้านดิน,
รับจ้างทำบ้านดิน,ราคาบ้านดิน,วิทยากร,ศึกษาดูงาน,Project Baan Din,กิจกรรม,
พอเพียง,พระราชดำริ,พระราชดำรัส,อาสาทำดี,ดินลูกรัง,พึ่งตนเอง,วิถีพอเพียง
เป็นต้น
โดยใช้ ( , ) เป็นตัวคั่นแต่ละคำ เป็นประโยชน์ในการค้นหาของ Search ต่างๆ เช่น Google Yahoo
รูปประกอบ      ขนาดไม่เกิน 300 KB (ควรจะมีรูปประกอบทุกหัวข้อ)
      รูปประกอบที่ขึ้นได้ gif , jpg , jpeg , png , bmp
ใส่ Code *   เปลี่ยน Code ใหม่ ควรเปลี่ยน Code ใหม่ทุกครั้งก่อนคลิ๊ก ( OK เพิ่มข้อมูล ) เพราะ Code มีเวลากำหนด
 ภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวเล็กได้   ( O คือ โอ ) ( 0 คือ ศูนย์ )
       
        มี * จำเป็นต้องกรอก